Månad: juni 2018

Bobergsstugor.se

Verksamhets-berättelse och Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2018-2021 Verksamhetsberättelse 2018


juni 21, 2018 0

Balans- och resultat-rapport inför årsmötet

Balansrapport 180430 Resultatrapport 180430


juni 21, 2018 0

Kallelse till årsmöte

KALLELSE TILL  ÅRSMÖTE  2018-06-24         BOBERGS   SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Medlemmarna i Bobergs Samfällighets förening kallas härmed till ÅRSMÖTE söndagen den 24 juni kl 10.00 i IOGT-NTO:s lokal, Torgatan 5, Falkenberg. Styrelsens förslag till dagordning: 1.       Mötets öppnande 2.       Dagordningens godkännande 3.       Årsmötets behöriga kungörande 4.       Val av funktionärer för årsmötet: a)    Ordförande b)     Sekreterare c)     Två justeringsmän för årsmötets protokoll…
Läs mer


juni 6, 2018 0