Facebookgrupp för stugföreningen

Bobergsstugor.se

Facebookgrupp för stugföreningen

oktober 2, 2019 Nyheter 0

Nu finns det en Facebookgrupp för stugföreningen. Sök efter Bobergsstugor och ansök om att bli medlem. Här kan vi medlemmar på ett enklare sätta kommunicera med varandra än via hemsidan. Här kan man kanske sälja/skänka/efterlysa saker, diskutera med varandra (med en god ton) och tipsa varandra om saker i området. Gruppen ersätter inte hemsidan som fortfarande kommer att vara den officiella sidan vad gäller protokoll, kallelser till årsmöten och liknande. Alla som är medlemmar i gruppen kan bjuda in nya medlemmar men de skall godkännas av administratörerna så att vi vet att det bara är stugägare i gruppen. Ange vilken stuga ni har när n ansöker om att bli medlemmar.

Välkomna in!

Administratörer av Facebooksidan är Gunilla Jonsson och Jörgen Barrdahl