Månad: maj 2020

Bobergsstugor.se

Årsmöte 2020

Bobergs Samfällighetsförening Inför årsmötet 2020 Styrelsen för Bobergs samfällighetsförening har diskuterat hur vi skall genomföra årsmötet med tanke på coronasituationen. En fråga som vi delar med många samfällighetsföreningar i landet. Vi har beslutat att vi skall genomföra det – som vanligt – på söndagen den 21 juni, men på fotbollsplanen. Eftersom det är begränsat hur…
Läs mer


maj 27, 2020 0

Dags att betala stugavgiften

Hej alla medlemmar! Dags att betala medlemsavgiften till Boberg samfällighet Enligt årsmötesbeslut fastställdes 2020 års medlemsavgift till 2300kr. ingen faktura skickas ut utan du betalar in  2300 kr/stuga till föreningens bankgiro nr. 345-4337 Ange namn och stugnummer Inbetalning ska ske senast 2020-06-10


maj 10, 2020 0