Månad: juni 2020

Bobergsstugor.se

Info från valberedningen

Hej alla medlemmar i Bobergs samfällighet! Vi i valberedningen behöver din hjälp, vi saknar kandidater till posten som revisorssuppleant och till en ordinarie ledamot i valberedningen samt en suppleant. Kan du/ni tänka er att ställa upp eller vet du någon granne som du tror skulle vilja? Hör av dig till Helena stuga 120 på med…
Läs mer


juni 13, 2020 0

Döda träd på området

Sedan den torra sommaren 2018 har vi ett stort antal träd som dött eller är i dåligt skick. Det handlar om över 100 träd som identifierats.. Styrelsen ser att vi inom närmaste året kommer att behöva ta hand om detta och vi  funderar på hur vi skall hantera det klokast. Klarar vi det själva på…
Läs mer


juni 8, 2020 0

Dokument inför årsmöte 2020

Glöm inte att anmäla er till årsmötet 21 juni 10:00 på fotbollsplanen. Max50 personer får närvara. Blir vi fler kommer vi att hålla två årsmöten. Anmäl er med namn och stugnr till Inga-Lill Qvarnström qvarnstroms@gmail.com alt 073-8155546: Gör det omgående så att vi vet hur många vi blir. Blir vi fler än 50 blir det…
Läs mer


juni 1, 2020 0