Månad: februari 2021

Bobergsstugor.se

Nu gäller det!

Nu gäller det! Senast den 25 februari 2021 skall våra synpunkter vara kommunen tillhanda. Föreningen har utarbetat ett remissvar som nu kommer lämnas till kommunen. Som tidigare informerats kommer föreningen delge kommunen, att vi motsätter oss en bebyggelse, då boendemiljön och landskapsbilden kommer påverkas negativt. Du kan läsa föreningens remissvar om du är inloggad på bobergsstugor.se och…
Läs mer


februari 20, 2021 0

Byggnation på Boberg 8:27

Viktig påminnelse! Hej, Som bekant har Falkenbergs kommun utarbetat ett planförslag för att möjliggöra en byggnation av småhus inom vårt sommarstugeområde. En arbetsgrupp har för föreningens räkning nu utarbetat ett svar till kommunen. Ett svar, där vi motsätter oss en sådan bebyggelse, där boendemiljön kommer att försämras och att viktiga siktvyer mot havet därmed kommer…
Läs mer


februari 17, 2021 0