Nu gäller det!

Bobergsstugor.se

Nu gäller det!

februari 20, 2021 Nyheter 0

Nu gäller det! Senast den 25 februari 2021 skall våra synpunkter vara kommunen tillhanda. Föreningen har utarbetat ett remissvar som nu kommer lämnas till kommunen. Som tidigare informerats kommer föreningen delge kommunen, att vi motsätter oss en bebyggelse, då boendemiljön och landskapsbilden kommer påverkas negativt. Du kan läsa föreningens remissvar om du är inloggad på bobergsstugor.se och klickar på Dokument, Filer och går ner till Övrigt. Det är viktigt att varje stugägare nu gör sin röst hörd och till kommunen framför sina synpunkter, vad man tycker om deras förslag. Som tidigare framförts är varje stugägare, var för sig sakägare och har därmed rätt att framföra sina synpunkter. Dina synpunkter kan du mejla till plan@falkenberg.se  Till sist, det är här och nu vi kan påverka beslutet, inte sedan beslutet har fattats.

Med hälsningar

/ Styrelsen