Information från styrelsemöte 28 mars

Bobergsstugor.se

Information från styrelsemöte 28 mars

mars 31, 2021 Nyheter 0

Arbetsdag 24 april. Vi återkommer med arbetsuppgifter inför arbetsdagen.


Drönare En fråga har uppkommit vad gäller drönare där stugägare tycker att de gör intrång. Vi kan bara hänvisa till Transportstyrelsens regler men självklart uppmana stugägare att visa respekt om man vill köra drönare. https://www.transportstyrelsen.se/dronare


Kompostcontainer Procero som äger våra avfallscontainers för kompost har meddelat att vi inte får ha dom kvar eftersom vi inte sköter sorteringen! Det var förmycket material som inte var komposterbart. Vi får också betala saneringskostnad för de fyra vi tömmer nu. 
Det innebär att varje stugägare får hantera sin egna kompost. Att köra ut det i skogen är inget alternativ ej heller att lägga det i en hög där containern stod tidigare.


Sopcontainer Arne Jönsson har nu öppnat dem.

Kontaktlista Vi uppmanar er som vill ha era mobilnummer tillgängliga på hemsidan att kontakta kassören Margaretha Persson via mail MagganP@outlook.com Sen kommer vi att lägga ut en aktuell kontaktlista på hemsidan.