Månad: juli 2021

Bobergsstugor.se

Arbetsdag 17 juli

Samling fotbollsplanen övre området kl 09:00. Att göra: Trädfällning samt upparbetning. (Motorsåg. AB kort samt godkänd skyddsutrustning. Timmersax är bra att ta med för de som inte kör såg. Takrengörning på komplements byggnader.(Spruta till Grönfri), Parkslide bekämpning( Sekatör samt handskar), Klippning av grenar utmed vägar samt de häckar som inte är max 2 m från…
Läs mer


juli 6, 2021 0

Information från VIVAB ang utebliven soptömning

Utebliven soptömning Fr.om. v. 26 skulle hämtning av containrar ske varje vecka, torsdagar. Tyvärr har inte vår entreprenör uppmärksammat förändringen och torsdagens hämtning uteblev därför. Vi har ingen möjlighet att lösa detta innan helgen, utan containrarna kommer att tömmas på måndag. Jag är medveten om att detta innebär bekymmer för er boende och kan bara…
Läs mer


juli 5, 2021 0