Månad: september 2021

Bobergsstugor.se

Varför tilläggsfaktura?

Vid ny fastighetstaxering har taxeringsvärdet på det övre området ökat och den tilläggsfaktura ni fått avser den ökade fastighetsavgiften. Den har fakturerats retroaktivt efter att ny taxering börjat gälla. Det nedre området har haft ett högre taxeringsvärde då det ansetts vara sjönära och därmed haft högre årsavgift. Nu är det då samma taxeringsvärde på övre och…
Läs mer


september 26, 2021 0

Arbetsdag 18 september

Den 18 september är det dags för en ny arbetsdag. Tänkt tid är 9-12 och samling på fotbollsplanen. Bland uppgifterna finns: Plantering lökar, slutföra avverkning av döda och skadade träd samt allmän städning i området. Om vi är färdiga tidigare så slutar vi självklart tidigare. Styrelsen


september 8, 2021 0