Problem med avfallshanteringen

Vivab har bytt entreprenör på sophanteringen och vi har inte fått info om detta. Just nu har Zita tagit in sina containers och Olssons har inte fått ut sina. Arne fixar så att vi ställer ut de grön 600 l kärlen till de får ut nya container senast imorgon som de lovar. Nytt med Olssons…
Läs mer


oktober 13, 2021 0