Månad: maj 2022

Bobergsstugor.se

Kallelse till årsmöte 26 juni

Medlemmarna i Bobergs Samfällighetsförening kallas härmed till ÅRSMÖTE söndagen den 26 juni kl 10.00 på vår fotbollsplan. Styrelsens förslag till dagordning: 1.       Mötets öppnande 2.       Val av funktionärer för årsmötet:           a)     Ordförande            b)     Sekreterare            c)     Två justeringsmän för årsmötets protokoll            d)     Två  röstkontrollanter vid ev. slutna val 3.       Årsmötets behöriga kungörande 4.       Dagordningens godkännande…
Läs mer


maj 30, 2022 0

Inför årsmötet

Hej alla medlemmar! Det närmar sig årsmöte i Boberg 8:27 (26 juni) och vi i valberedningen vill informera om de poster som skall väljas vid årets stämma. Tillsammans gör vi den här föreningen bra genom att vi alla är med och bidrar och tar ansvar för att det som behövs blir gjort, oavsett om det är…
Läs mer


maj 25, 2022 0

Dags att betala stugavgiften

Hej alla medlemmar!Dags att betala medlemsavgiften till Boberg Samfällighetsförening.Enligt årsmötesbeslut fastställdes 2022 års medlemsavgift till 2500kr.Ingen faktura skickas ut utan du betalar in  2500 kr/stuga till föreningens bankgiro nr. 345-4337 Ange namn och stugnummer.Inbetalning ska ske senast 2022-06-10 Styrelsen Bobergsstugor Samfällighet


maj 23, 2022 0