Dags att betala stugavgiften

Bobergsstugor.se

Dags att betala stugavgiften

maj 23, 2022 Nyheter 0

Hej alla medlemmar!
Dags att betala medlemsavgiften till Boberg Samfällighetsförening.
Enligt årsmötesbeslut fastställdes 2022 års medlemsavgift till 2500kr.
Ingen faktura skickas ut utan du betalar in  2500 kr/stuga till föreningens bankgiro nr. 345-4337 Ange namn och stugnummer.
Inbetalning ska ske senast 2022-06-10

Styrelsen Bobergsstugor Samfällighet