Granskningsremiss 2 Boberg 8:27

Bobergsstugor.se

Granskningsremiss 2 Boberg 8:27

juni 22, 2022 Nyheter 0

Information om utbyggnad på åkern mellan stugområdena.

Gerth Sörling som sitter i vår arbetsgrupp informerar: Har idag (21 juni) fått det nya förslaget till utbyggnad på ängen mellan stugområdena. Eftersom granskningstiden enbart är två veckor måste svar med synpunkter skickas in till kommunen omgående. Om du skickar in synpunkter kommer du att bli sakägare och ha möjlighet att överklaga ev beslut. Ju fler som lämnar synpunkter desto starkare blir vårt argument att inte ha ny fast bebyggelse på åkern. Var och en har självklart rätt till sina synpunkter kring nybyggnation. Men om du inte gör detta nu så missar du möjligheten att påverka.

Du hittar filer när du är inloggad under Dokument/Filer/Övrigt.

Läs mer på: https://vaxer.falkenberg.se/falkenbergvaxer/detaljochoversiktsplaner/pagaendedetaljplaner/pagaenderemisser.4.56c01845162d219cb411c6a7.html