Dags att betala medlemsavgiften

Bobergsstugor.se

Dags att betala medlemsavgiften

mars 27, 2023 Nyheter 0

Hej alla medlemmar!

Dags att betala medlemsavgiften till Boberg Samfällighetsförening. Enligt årsmötesbeslut fastställdes 2023 års medlemsavgift till 2500kr.

Dessa stugor kan dra av 200kr för 1 arbetsdag och betala 2300kr: 9, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 39, 40, 42, 44, 45, 48, 55, 59, 63, 65, 68, 74, 104, 113, 127, 128, 130, 134, 145, 152, 153, 154.

Dessa stugor kan dra av 400kr för 2 arbetsdagar och betala 2100kr: 18, 19, 28, 37, 54, 58, 120, 140, 151, 200b.

Övriga stugor betalar in 2500kr. Ingen faktura skickas ut utan du betalar in till föreningens bankgiro nr. 345-4337 Ange namn och stugnummer VIKTIGT! Inbetalning ska ske senast 2023-04-27.

Har du frågor kontaktar du Markus Ehrenbom. markus.ehrenbom@willys.se