Månad: maj 2023

Bobergsstugor.se

Våra avfallscontainrar har fått tydligare märkning

Nu har våra avfallscontainrar fått tydligare märkning. Så nu kan ju ingen göra fel. Sen är det ju bra om man sopsorterar i stugan som man gör hemma. Dvs glas, förpackningar, metall, byggmaterial mm lämnas på återvinningsstationer. Bara för att det finns en stor container behöver man inte slänga allt i den. Miljön tänker vi…
Läs mer


maj 29, 2023 0

Kallelse till årsmöte 25 juni

Medlemmarna i Bobergs Samfällighetsförening kallas härmed till ÅRSMÖTE söndagen den 25 juni kl 10.00 på vår fotbollsplan. Styrelsens förslag till dagordning: 1.       Mötets öppnande 2.       Val av funktionärer för årsmötet:           a)     Ordförande            b)     Sekreterare            c)     Två justeringsmän för årsmötets protokoll            d)     Två  röstkontrollanter vid ev. slutna val 3.       Årsmötets behöriga kungörande 4.       Dagordningens godkännande…
Läs mer


maj 29, 2023 0