Ingen ny detaljplan för Boberg 8:27

Bobergsstugor.se

Ingen ny detaljplan för Boberg 8:27

juni 27, 2023 Nyheter 0

Falkenbergs kommun meddelar att det inte blir någon ny detaljplan och alltså ingen byggnation på åkern mellan nedre och övre området.

Nadja Ricklund Planarkitekt på Falkenbergs Kommun har skrivit följande till Gerth Sörling som är en av dem som bevakat detta för föreningens räkning:

Eftersom vi har haft kontakt under arbetet med detaljplanen vill jag meddela att arbetet nu är avslutat utan att det blir någon detaljplan. Beslutet togs av Kommunstyrelsen i tisdags och jag bifogar det.

Anledningen till detta är som jag skrev sist vi hördes att exploatören Grimsholmen Fastighets AB inkom med en skrivelse i mars om att vilja avsluta detaljplanearbetet.