Om du skall göra ändringar av din stuga, vad gäller?

Bobergsstugor.se

Om du skall göra ändringar av din stuga, vad gäller?

maj 14, 2024 Nyheter 0

Exempel på saker du måste söka lov för är: Nybyggnation, tillbyggnad, fasadens utseende (ex fönster), plank/mur/staket, annan färg på fasaden.

Här kan du läsa om vad som gäller angående bygglov i Falkenbergs kommun.

https://kommun.falkenberg.se/bygga-bo-och-miljo/bygga/bygglov-marklov-och-rivningslov

Finns både korta informationsfilmer och bra information.

När du går i tankar att ändra din stuga måste du även stämma av med styrelsen så att dina ändringar stämmer med våra ordningsregler. Och enligt ordningsreglerna skall du även prata med sina grannar.

Ordningsreglerna hittar du på hemsidan under ”Om oss” -> Ordningsregler. 

mvh

Styrelsen Bobergs samfällighet.