Arbetsdag 20 juli

Bobergsstugor.se

Arbetsdag 20 juli

juli 7, 2024 Nyheter 0

Dags för ny arbetsdag. Samling fotbollsplanen övre området kl 09:00.

Återkommer med lista på aktiviteter under dagen.

Dela ut och signera nya återvinningskort.

Salta vägarna.

Laga de vägbitar som inte kunde åtgärda förra veckan.

Bredda upp vägarna från växtlighet där det behövs. Det är många häckar som är för breda, det var precis vi kunde backa in med grusbilen. Brandbilar är ju minst lika breda.

Boulbanan ska rensas.

Se över lekplatsen

Vi har ett antal döda träd som vi måste ta ner och köra iväg riset.Veden ska markägarna ha.

Bygga lock över vattenmätarna på vid Lyckevägen. Skydd för kyla.

Vi har hyrt två kärror på ”Tank och Bank” de kan hämtas från 16.00 fredag.

Rensa dagvattenbrunnar samt diken. Urban tar med rensskopa.

Röja sly det växer upp nytt.

Sätta in ny dörr på förrådet vid Klintvägen

Välkomna!

Styrelsen Bobergstugor