Författare: Webmaster

Bobergsstugor.se

Asfaltering på gång

Nästa vecka (v24) kommer det asfalteras från Lyckevägen-Grimsholmsvägen. Det kommer vara mycket begränsad framkomlighet dessa dagar. Maskinen lägger fullvägbredd. Hör av er till Urban om ni har frågor


juni 7, 2021 0

Årsmöte 27 juni 2021

Bifogat finns Kallelse och Dagordning till Årsmöte för Bobergs Samfällighetsförening. Styrelsen


maj 25, 2021 0

Är det din tur?

Det närmar sig årsmöte i Boberg 8:27 (27 juni) och vi i valberedningen vill informera om de poster som skall väljas vid årets stämma.Tillsammans gör vi den här föreningen bra genom att vi alla är med och bidrar och tar ansvar för att det som behövs blir gjort!Det här året behöver vi särskilt hjälpas åt…
Läs mer


maj 25, 2021 0

Medlemsregister Bobergsstugor

Ni finns det en uppdaterad version av vårt Medlemsregister på hemsidan. Man måste vara inloggad på hemsidan för att kunna öppna filen. Du loggar in med ditt stugnummer (stugaxxx) och lösenord. Om du inte kommer in så hör av dig till mig. Om du inte kommer in så kan du behöva nytt lösenord och det…
Läs mer


maj 14, 2021 0

Dags att betala stugavgiften

Hej alla medlemmar!Dags att betala medlemsavgiften till Boberg Samfällighetsförening.Enligt årsmötesbeslut fastställdes 2021 års medlemsavgift till 2100kr.Ingen faktura skickas ut utan du betalar in  2100 kr/stuga till föreningens bankgiro nr. 345-4337 Ange namn och stugnummer.Inbetalning ska ske senast 2021-06-05 Bobergs Samfällighetsförening


maj 3, 2021 0

Arbetsdag lördag 24 april

Dag för vårens arbetsdag. Tre större projekt på schemat: Sätta upp gungställning, räfsa ut högar med jord på gamla minigolfbanan samt uppstädning där flisningen skedde. Finns säkert några andra småsaker att ta hand om. Samling på lekplatsen vid övre området kl 9:00. Välkomna! Styrelsen


april 19, 2021 0

Information från styrelsemöte 28 mars

Arbetsdag 24 april. Vi återkommer med arbetsuppgifter inför arbetsdagen. Drönare En fråga har uppkommit vad gäller drönare där stugägare tycker att de gör intrång. Vi kan bara hänvisa till Transportstyrelsens regler men självklart uppmana stugägare att visa respekt om man vill köra drönare. https://www.transportstyrelsen.se/dronare Kompostcontainer Procero som äger våra avfallscontainers för kompost har meddelat att vi…
Läs mer


mars 31, 2021 0

Nu gäller det!

Nu gäller det! Senast den 25 februari 2021 skall våra synpunkter vara kommunen tillhanda. Föreningen har utarbetat ett remissvar som nu kommer lämnas till kommunen. Som tidigare informerats kommer föreningen delge kommunen, att vi motsätter oss en bebyggelse, då boendemiljön och landskapsbilden kommer påverkas negativt. Du kan läsa föreningens remissvar om du är inloggad på bobergsstugor.se och…
Läs mer


februari 20, 2021 0

Byggnation på Boberg 8:27

Viktig påminnelse! Hej, Som bekant har Falkenbergs kommun utarbetat ett planförslag för att möjliggöra en byggnation av småhus inom vårt sommarstugeområde. En arbetsgrupp har för föreningens räkning nu utarbetat ett svar till kommunen. Ett svar, där vi motsätter oss en sådan bebyggelse, där boendemiljön kommer att försämras och att viktiga siktvyer mot havet därmed kommer…
Läs mer


februari 17, 2021 0

Byggnationen på åkern, kom in med synpunkter senast 7/2

På Falkenbergs kommuns hemsida kan man läsa om pågående detaljplaner. Där kan man nu läsa om byggnationen på Boberg 8:27 dvs byggprojektet på åkern mellan områdena. Detaljplanen ligger nu ute för remiss och vi kan komma in med synpunkter. Detta skall ske senast den 18 februari. Gerth Sörling som sitter i med i gruppen som…
Läs mer


januari 21, 2021 0