Författare: Webmaster

Bobergsstugor.se

Avloppsanläggningen

Problemen fortsätter. Vi har fortfarande bekymmer med vår avloppsanläggning på nedre området. Kontakt är tagen med servicepersonal men vi har ännu inte ikväll (5/7) fått återkoppling. Vi hoppas att de kan hjälpa oss i morgon (6/7). Tills dess får vi gemensamt vara sparsamma med spolning och vad som spolas ner för att inte få totalt…
Läs mer


juli 6, 2022 0

Vattenläcka i Boberg 4 juli

Vattenläckan är nu lagad! Vivab i Falkenberg informerar. I länken kan man läsa att man har förhoppning om att det skall vara lagat natten till tisdag. Kan vara bra att veta att ledningen som gick sönder är kommunens så det blir ingen kostnad för föreningen. https://vivab.se/driftstorning/vattenl%C3%A4cka-i-boberg-och-ugglarp,-falkenbergs-kommun?fbclid=IwAR2JNBPQBvd6f9WFNTaT_r_V7o4XmgjlAejmLL8VF9PObRWi_NpwEsaB3fI


juli 4, 2022 0

Midsommar 2022

Årets midsommarfirande var välbesökt. Inga pandemiregler och fantastiskt väder!


juni 27, 2022 0

Årsmöte 2022-06-25

Vi tackar alla för visat intresse för vårt årsmöte.


juni 27, 2022 0

Granskningsremiss 2 Boberg 8:27

Information om utbyggnad på åkern mellan stugområdena. Gerth Sörling som sitter i vår arbetsgrupp informerar: Har idag (21 juni) fått det nya förslaget till utbyggnad på ängen mellan stugområdena. Eftersom granskningstiden enbart är två veckor måste svar med synpunkter skickas in till kommunen omgående. Om du skickar in synpunkter kommer du att bli sakägare och…
Läs mer


juni 22, 2022 0

Årsmöte 26 juni kl 10:00

Nu finns dokumenten inför årsmötet upplagda på hemsidan. När du är inloggad så finns det en knapp som heter Dokument. Klicka på den så hittar du Verksamhetsberättelse 2022, Verksamhetsplan 2022-2025, Budget 2023/2024, Resultat och Balansrapport. Du loggar in med stuga+ nummer ex ”stuga047” och lösenord. Har du problem att komma in kontaktar du Jörgen Barrdahl…
Läs mer


juni 20, 2022 0

Kallelse till årsmöte 26 juni

Medlemmarna i Bobergs Samfällighetsförening kallas härmed till ÅRSMÖTE söndagen den 26 juni kl 10.00 på vår fotbollsplan. Styrelsens förslag till dagordning: 1.       Mötets öppnande 2.       Val av funktionärer för årsmötet:           a)     Ordförande            b)     Sekreterare            c)     Två justeringsmän för årsmötets protokoll            d)     Två  röstkontrollanter vid ev. slutna val 3.       Årsmötets behöriga kungörande 4.       Dagordningens godkännande…
Läs mer


maj 30, 2022 0

Inför årsmötet

Hej alla medlemmar! Det närmar sig årsmöte i Boberg 8:27 (26 juni) och vi i valberedningen vill informera om de poster som skall väljas vid årets stämma. Tillsammans gör vi den här föreningen bra genom att vi alla är med och bidrar och tar ansvar för att det som behövs blir gjort, oavsett om det är…
Läs mer


maj 25, 2022 0

Dags att betala stugavgiften

Hej alla medlemmar!Dags att betala medlemsavgiften till Boberg Samfällighetsförening.Enligt årsmötesbeslut fastställdes 2022 års medlemsavgift till 2500kr.Ingen faktura skickas ut utan du betalar in  2500 kr/stuga till föreningens bankgiro nr. 345-4337 Ange namn och stugnummer.Inbetalning ska ske senast 2022-06-10 Styrelsen Bobergsstugor Samfällighet


maj 23, 2022 0