Om Oss

Bobergsstugor.se

Välkommen till Boberg!

Bobergs samfällighet hälsar er välkommen till stugområdet. Området är uppdelat i 2 enheter där övre området har stugnr 1-75 samt stugnr 200 och det nedre området stugnr 101-157. Samtliga är medlemmar i Bobergs samfällighetsförening.

Föreningen administreras av styrelsen som tillsätts av medlemmarna genom val vid årsmöte i juni månad enligt samfällighetens stadgar.

Föreningen företräder medlemmarna i förhandlingar angående arrendeavgifter och frågor som berör olika samhällsinstitutioner och nämnder. Vidare har föreningen tillsyn av stugområdets vatten och avloppssystem.

För att i möjligaste mån hålla nere kostnaderna för skötsel och allmänt underhåll har föreningen beslutat om två arbetsdagar per år där en representant per stuga förväntas att medverka. Arbetet brukar utgöras av tillsyn och underhållsarbete på föreningens gemensamma anläggningar samt röjning av buskar och träd samt underhåll av vägar. Samtidigt är det ett sätt att skapa gemenskap hos medlemmarna.

Årsavgiften (per stuga) för medlemmarna i samfälligheten fastställs på årsmötet som vanligen hålls söndagen efter midsommardagen. Avgiften utgör ersättning för renhållning/sophämtning, belysning, administration mm. I avgiften ingår ersättning som återbetalas till en deltagare per stuga på en av arbetsdagarna med 200 kr. Styrelsen lägger ut information på www.bobergsstugor.se Kontakta webmaster via hemsidan för att få inloggningsuppgifter.

Styrelsen vill också få e-postadress och telefonnummer då vi i styrelsen behöver ha kontaktuppgifter till alla medlemmar. Gå in på hemsidan och under ”Kontakta oss” kan du skicka dina uppgifter till webmaster

Än en gång varmt välkomna till området, vi hoppas att ni kommer att trivas.

Grimsholmen

Styrelsen