För dig som hyr ut

Bobergsstugor.se

”TILL DIG SOM HYR UT” 

 

INFORMATION TILL DEN SOM HYR

 

Hushållsavfall sorteras i sopsorteringsanläggning som finns på övre och nedre stugområdet. Brännbart kastas i container och matavfall i bruna kärl. De bruna matavfallspåsarna kan man hitta i utmärkta skåp. Även glascontainer finns på både övre och nedre området.

 

Trädgårdsavfall läggs i avsedda containrar som finns på övre och nedre området. All dumpning av trädgårdsavfall inom och i anslutning till samfälligheten är förbjuden.

 

Det är förbjudet att inom respektive stugområden ställa upp husbilar och husvagnar.

Kör sakta med motorfordon inom respektive stugområden och respektera de hastighetsbestämmelser som gäller. Tänk på att barn plötsligt kan dyka upp från sidovägar eller stugtomter.

Biltvätt är förbjuden inom området.

Visa hänsyn till grannar beträffande aktivitet som kan vara störande för omgivningen – gräsklippning, hög musik mm.

 

TILL DIG SOM HYR UT