Varför tilläggsfaktura?

Bobergsstugor.se

Varför tilläggsfaktura?

september 26, 2021 Nyheter 0

Vid ny fastighetstaxering har taxeringsvärdet på det övre området ökat och den tilläggsfaktura ni fått avser den ökade fastighetsavgiften. Den har fakturerats retroaktivt efter att ny taxering börjat gälla. Det nedre området har haft ett högre taxeringsvärde då det ansetts vara sjönära och därmed haft högre årsavgift. Nu är det då samma taxeringsvärde på övre och nedre området och därmed samma avgift. 

/ Styrelsen