Byggnationen på åkern, kom in med synpunkter senast 7/2

Bobergsstugor.se

Byggnationen på åkern, kom in med synpunkter senast 7/2

januari 21, 2021 Nyheter 0

På Falkenbergs kommuns hemsida kan man läsa om pågående detaljplaner. Där kan man nu läsa om byggnationen på Boberg 8:27 dvs byggprojektet på åkern mellan områdena. Detaljplanen ligger nu ute för remiss och vi kan komma in med synpunkter. Detta skall ske senast den 18 februari. Gerth Sörling som sitter i med i gruppen som representerar föreningen vill samla ihop våra synpunkter. För att han och arbetsgruppen skall kunna göra detta behöver han era synpunkter senast 7 februari. De mejlar till sorling.hem@telia.com.

Du kan läsa mer och se kartor här: https://vaxer.falkenberg.se/falkenbergvaxer/detaljochoversiktsplaner/pagaendedetaljplaner/pagaenderemisser/boberg827mflbostadergranskningsremiss211182.4.30b9c79d176fa0c1fe1e6.html

/ Jörgen Barrdahl