Byggnation på Boberg 8:27

Bobergsstugor.se

Byggnation på Boberg 8:27

februari 17, 2021 Nyheter 0

Viktig påminnelse!

Hej,

Som bekant har Falkenbergs kommun utarbetat ett planförslag för att möjliggöra en byggnation av småhus inom vårt sommarstugeområde. En arbetsgrupp har för föreningens räkning nu utarbetat ett svar till kommunen. Ett svar, där vi motsätter oss en sådan bebyggelse, där boendemiljön kommer att försämras och att viktiga siktvyer mot havet därmed kommer förloras. I detta sammanhang är det också viktigt, att varje ägare skriftligen ger uttryck för sina synpunkter, vad man tycker är dåligt med förslaget. Varje ägare är var för sig sakägare och har således rätt att protestera mot förslaget. Dina synpunkter skall lämnas skriftligen och vara kommunen tillhanda senast den 25 februari 2021. Du kan mejla dina synpunkter till plan@falkenberg.se Det bör även anges, att för att senare ha rätt att överklaga kommunens beslut måste du skriftligen ha lämnat dina synpunkter. Och, glöm inte den föreningsrättsliga tanken: en förening är inte mer än dess medlemmar. Av den anledningen är det viktigt att varje medlem gör sin röst hörd i denna viktiga fråga.

Hälsningar / Styrelsen